Site Loader
บริษัท โปรเจค เมเนจเม้นท์ แอสโซซิเอท จำกัด

ให้บริการด้านงานก่อสร้าง

ให้บริการด้านบริหารและการจัดการงานก่อสร้างทั้งก่อนและหลังงานก่อสร้าง รวมถึงเป็นผู้ออกแบบและให้คำปรึกษากับเจ้าของในเรื่องการประมาณราคาและควบคุมราคา

จัดหาผู้รับเหมา

ให้บริการจัดหาผู้รับเหมาที่มีความสามารถและมีความน่าเชื่อถือให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามความต้องการของเจ้าของงาน

ควบคุมราคาก่อสร้าง

ให้คำปรึกษากับเจ้าของงานในด้านการประมาณราคา และควบคุมราคาก่อสร้าง เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดในราคาที่สมเหตุสมผล

ให้บริการด้านงานก่อสร้างครบวงจร

บริษัทของเราเป็นผู้ให้บริการด้านงานก่อสร้างครบวงจร ทั้งให้คำปรึกษาด้านงานก่อสร้าง การจัดการงานก่อสร้างทั้งก่อนและหลังงานก่อสร้าง การออกแบบอาคาร ช่วยในการประเมิณราคาค่าก่อสร้างและการควบคุมราคาก่อสร้าง รวมทั้งจัดหาผู้รับเหมาที่มีความสามารถและมีความน่าเชื่อถือให้เหมาะสมกับงาน เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามความต้องการของเจ้าของงาน

เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

บริการของเรา

ปรึกษาเรา

ด้วยประสบการณ์บริหารโครงการก่อสร้างมากว่า 10 ปี เราพร้อมให้คำแนะนำและบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ

วางแผนงานก่อสร้าง

ให้เราช่วยวางแผนงานก่อสร้างของคุณให้คุ้มค่า สมราคา เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามความต้องการของคุณ

ควบคุมงานก่อสร้าง

เราให้บริการควบคุมงานก่อสร้างทั้งก่อนและหลังงานก่อสร้าง รวมถึงจัดหาผู้รับเหมาที่มีความสามารถและมีความน่าเชื่อถือ

ผลงานที่ผ่านมา

ผลงาน

PMA-โครงการออกแบบและก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ซอยกรุงเทพกรีฑา-01
ผลงานที่ผ่านมา

โครงการออกแบบและก่อสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ซอยกรุงเทพกรีฑา

โครงการออกแบบและก่อสร้าง บ้านพักอาศัย 2 ชั้น ซอยกรุงเทพกรีฑา 26 แยก 7 แขวง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา