ให้คำปรึกษากับเจ้าของงานในด้านการประมาณราคา และควบคุมราคาก่อสร้าง เพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีที่สุดในราคาที่สมเหตุสมผล