Site Loader
บริษัท โปรเจค เมเนจเม้นท์ แอสโซซิเอท จำกัด

งานฉาบปูน

ก่อนการฉาบปูนต้องทำการจับเซี้ยม ตามระดับขอบเสา มุม ผนังเสียก่อนเพื่อความเรียบร้อย และได้ดิ่ง ได้ฉาก ก่อนฉาบก็ต้องรดน้ำผนังก่ออิฐให้ชุ่มเสียก่อนเช่นเดียวกัน จะช่วยไม่ให้ผนังแตกร้าวเพราะอิฐดูดน้ำไปจากปูนฉาบ ส่วนผนังภายนอกที่โดนแดดมากๆ ก็ต้องให้น้ำกันหน่อย รดน้ำซัก 3 วัน จะได้ไม่แตกลายงาภายหลัง

PM-A_งานฉาบปูน

PM-A_งานฉาบปูน

Post Author: admin